Лизинг на персонал

Астреа Рикрутмънт

Лизинг на персонал

Като част от пакета ни с услуги, ние предоставяме лизинг на персонал за нашите клиенти – това е връзка между служител, агенция за подбор на персонал и компания – клиент, която Ви спестява време и покрива нуждата от бързо и ефективно назначаване на човек с определена квалификация.

Ние предлагаме стандартна процедура по подбор, наемане на одобрения кандидат на наша ведомост и покриване на цялостната процедура свързана с трудово-правните и осигурителни взаимоотношения с него, а именно:

* Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правила за труд и работна заплата
* Водене на трудова книжка
* Прекратяване на трудово-правните взаимоотношения при приключване на договора с клиента
* Изготвяне на документи за наличие на трудов стаж
* Изчисляване и изготвяне на работната заплата, плащания към служителите и НАП, справки към различни институции.

Кой ни се довери

Астреа Рикрутмънт

Кога е удачно да се възползвате от тази услуга?

* Ако сте чуждестранна компания, която още не е регистрирана в страната, но искате веднага да стартирате дейността си
* Ако имате ограничения в щата (headcount)
* При временна промяна на организационната Ви структура … или просто когато искате да се концентрирате върху по-важни задачи.

От Вас ще ни бъдат необходими само – профил на позицията и изисквания за служителите на лизинг, ежемесечни справки за отработените часове и оценка на риска на работното място.

Ние ще свършим всичко останало, бързо, ефективно и успешно!