Насоки при писане на CV

Насоки при писане на CV и смяна на работа

Много важна част от кандидатстването е как Вие ще напишете своята автобиография. Това е първият официален контакт между Вас и потенциалния работодател.
Писането на CV не е лесна задача и трябва да бъдат съобразени редица особености, ако искате да създадете добро впечатление и да получите предимство пред останалите кандидати.

Автобиографията е резюме на Вашето професионално и образователно развитие. Можете да изтеглите готов формат от интернет и да го адаптирате към своя профил или да импровизирате с формат по собствено усмотрение. С този документ трябва да представите своите квалификации, умения, способности и опит на работодателя така, че той да бъде заинтригуван от кандидатурата Ви.

Няма най-добър или единствен път за писане на CV. Това е текст, който може да бъде структуриран в някаква рамка изцяло по Ваше желание. Голяма тежест в него следва да има информацията за предишен трудов опит, квалификации, образование, езикови и компютърни умения.

Всяка автобиография съдържа лична информация – имена, адрес, дата на раждане, телефон, имейл. Повечето европейски образци включват и снимка. Снимката се поставя в горния десен ъгъл и е прието да бъде в паспортен формат. В никакъв случай не слагайте снимка от заведение, такава с приятели, която са изрязали, на която изглеждате изморен, по оскъдно облекло, много грим или в цял ръст. Сериозните работодатели обръщат внимание на тези детайли и подобно визуално представяне няма да Ви донесе ползи.

Съобразете своите умения и опит с позицията, за която кандидатствате, така че да поставите акцент там, където считате, че имате предимство и може да покриете търсените от работодателя качества. Не претрупвайте автобиографията си с много информация. Изброявайте в хронологичен ред, като започвате от последното по дата събитие.

Приема се, че обем от 2-3 страници е достатъчен, за да представите най-важното за себе си и да получите необходимото внимание. Доброто CV е това, което е ясно, точно, граматически вярно и логично структурирано. Бъдете кратки, позитивни, честни и обърнете внимание на детайлите.

Автобиографията е гъвкав и удобен начин за кандидатстване, който трябва да отразява Вашата готовност да се справите с предизвикателствата, които произтичат от позицията, за която кандидатствате. Това е мостът между Вас и работодателя, по който да продължите към следващите етапи на подбор. Съдържанието ще бъде основата, по която ще се движите и ще бъдат проверени уменията ви. Следвайте основните правила, не правете резки или непредвидени маневри и ще постигнете целта, която сте си поставили.

Добра практика при смяна на работа

В случай, че сте намерили това, което търсите, минали сте интервютата и предстои да подадете своето предизвестие, за да подпишете новия договор, проявете любезност като благодарите на настоящите ръководство и колеги за времето, прекарано заедно. Предвидете достатъчно време, за да предадете своите знания и опит на колегата, които ще поеме работата Ви. Добрата раздяла оставя много възможности и винаги ще знаете, че зад Вас стои една „открехната врата”. Попитайте за сертификати и препоръки, с които да удостоверите по-лесно своите познания и постижения при нужда.
Разбира се, често като причина за смяна на работата стоят неудовлетвореност или разочарование, които създават пречки за приключване на взаимоотношенията с демонстриране на добро отношение и проява на признателност. Не забравяйте, че в живота няма гаранции и е възможно на даден етап отново да срещнете част от стария колектив на професионално равнище.

Приключването на тези отношения без негативни чувства, ще Ви помогне да се съсредоточите и да продължите без да пренасяте напрежението на новото си поприще.

Но каквото и да се случи приемете, че Ви предстои ново начало. Направили сте всички крачки, за да прекрачите прага, за който сте се борили. Имате нови колеги, нова среда, нови процеси. Вложете всички усилия, за да започнете с добър старт и да се ползвате с доверието и благоразположението на всички. Успехът идва след много труд и отдаденост.

Не щадете усилия и ще постигнете успех!