Насоки при писане на CV

Насоки при писане на Мотивационно писмо

Когато кандидатствате за работа по обява е добре Вашето СV да е придружено с писмо. Обикновено то е много кратко. В него посочвате по какъв повод изпращате автобиографията си, заради коя обява, от кой източник, за каква длъжност кандидатствате. С две-три изречения трябва да опишете защо смятате, че може да искате назначаване на тази длъжност.
„Добре е в кратък параграф с умерен тон да се опише желанието на кандидата да работи в тази компания, на тази длъжност. Всеки работодател иска да работиш точно за него, а не да му правиш услуга, когато се трудиш в неговата компания„, съветва Мария Шишкова. Писмото завършва традиционно: С уважение, име и подпис.

Съставяйте ново мотивационно писмо всеки път, когато кандидатствате за работа. Доброто мотивационно писмо подсилва ефекта от автобиографията Ви и насочва вниманието върху някои конкретни моменти в нея.

И най-добрата автобиография обаче може да се окаже недооценена, ако съставите стандартно писмо от типа на „Уважаеми Господа, моля приемете моята автобиография и диплома за.… Надявам се, че ще оцените…”. Подобни мотивационни писма не казват нищо. В един момент работодателите спират да ги четат.

За перфектните мотивационни писма може да се състави цял нов материал, но най-важното, което следва да се запомни е, че те трябва да откроят конкретни способности, умения или постижения, които са споменати или поне загатнати по някакъв начин в автобиографията Ви.

И още – мотивационното писмо следва да е откровено, интересно за четене и ентусиазирано. Подобно писмо ще провокира работодателя да погледне още веднъж автобиографията Ви и най-вероятно – да поиска среща с Вас.

Какво трябва да съдържа мотивационното писмо?

Има няколко основни елемента, които трябва да присъстват в него:
Двете Ви имена, телефон за връзка (посочете този телефонен номер, на който сте сигурни, че винаги ще бъдете открит/а) актуален мейл
Името на фирмата, както и позицията, за която кандидатствате
Мотивите Ви за кандидатстване по тази позиция – тук можете да опишете качествата си, които биха били полезни за компанията
За финал напишете защо искате да работите точно в тази компания

Защо да пишем мотивационно писмо и кои са най-често допусканите грешки при писането му?

Не забравяйте, че мотивационното писмо е част от автобиографията Ви. Ако искате да направите добро впечатление, още преди да сте се явили на интервю за работа, напишете кратко, но оригинално послание към бъдещия си работодател.

Не забравяйте!

Напишете името на фирмата и позицията, за която кандидатствате
Преди да го изпратите, проверете добре за правописни грешки
Запаметете мотивационното писмо в подходящ формат
Опишете качествата, които смятате, че ще Ви бъдат от полза за длъжността
Бъдете кратки. Мотивационното писмо може да Ви послужи преди всичко, за да се откроите от останалите кандидати, ако работодателят се колебае в избора си. Когато то е кратко и съдържателно (и най-важното авторско), в действителност може да Ви осигури преднина.